Täytä
yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake löytyy täältä

Otamme sinuun yhteyttä muutaman päivän sisällä

Tämän noin 10-15 min pituisen maksuttoman puhelinkeskustelun aikana kerromme lisää valmennuksesta ja varmistamme sen sopivuuden sinulle.

Käy
verikokeissa

Verikokeissa käydään ennen aloituskeskustelua ja valmennuksen loputtua. Saat valmentajalta lisätietoa verikokeista puhelinkeskustelussa.

Olemme tehneet yhteistyössä Puhdin kanssa asiakkaillemme valmiin verikoepaketin.

Voit tutustua siihen täällä

Aloituskeskustelu puhelimitse valmentajan kanssa

Intensiivinen, henkilökohtainen valmennus

Mistä valmennuksen hinta koostuu

Jatkuva seuranta ja valvonta

Toisin kuin perinteisessä terveydenhuollossa, missä terveydenhuollon edustaja tarkistaa terveyden tilanteesi keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa, Vasteella valmentaja on yhteydessä asiakkaaseen useita kertoja päivässä koko valmennusjakson ajan. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja kertoa tuntemuksista vaikka useamman kerran päivässä. Jatkuvan seurannan vuoksi valmennuksen protokollaa on myös mahdollista muuttaa reaaliaikaisesti. Valmennus muodostuu siis erilaiseksi jokaisen asiakkaan kohdalla.

Lääkeasiantuntija mukana valmennuksessa

Lääkeasiantuntija (farmaseutti) on mukana valmennustiimissä silloin, kun asiakkaalla on säännöllinen lääkitys. Hän tuntee lääkkeiden toimintamekanismit ja tietää miten paastoaminen ja hiilihydraattien vähentäminen vaikuttavat fysiologisesti. Hän myös ymmärtää lääkkeiden, ruokavalion ja paaston aiheuttamat mahdolliset yhteisvaikutukset. Lääkeasiantuntija huolehtii siitä, että asiakkaan lääkitystä muutetaan tai lääkitys lopetetaan oikeaan aikaan. Asiakkaan hoitava lääkäri tekee kaikki lääkitysmuutokset, mutta saa Vasteen lääkeasiantuntijalta aina ehdotuksen lääkkeiden annosmuutoksista. Tämän on tarkoitus helpottaa lääkärin työtä.

Jatkuva tuki

Psykologian tuntemus on myös tärkeää valmennuksen aikana. Aloituskeskustelussa pyritään kartoittamaan asiakkaan terveydentila mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Sairauksien, lääkitysten, allergioiden ym. lisäksi keskustellaan myös elämäntilanteesta, voimavaroista ja motivaatiosta aloittaa intensiivinen valmennus ja pysyvä elämäntapamuutos. Valmennuksen aikana valmentajan antama päivittäinen tuki ja asiakkaan kannustaminen ovat erittäin tärkeä osa onnistunutta valmennusta. Vasteella valmentaja on viestin päässä joka päivä valmennuksen aikana.

Biomarkkereiden seuranta

Vaste seuraa päivittäin ja viikottain biomarkkereitasi, kuten

 • veren glukoositasoja (päivittäin),
 • veren ketoaineita (viikottain),
 • verenpaineita (päivittäin),
 • painoa (viikottain), sekä
 • vyötärön ympärystä (viikottain).

Näin pystytään muokkaamaan Vasteen valmennus vastaamaan jokaisen henkilökohtaista biokemiaa.

Ota yhteyttä

Valmennuksen kesto ja hinnoittelu

Valmennus kestää niin kauan kuin asiakas ja valmentaja yhdessä päättävät ja voit lopettaa valmennuksen missä vaiheessa tahansa. Annamme sinulle kuitenkin alussa suosituksen valmennuksen kestosta. Koska tavoitteena on pysyvä elämäntapamuutos, intensiivinen valmennusaika on keskimäärin 3-6 kuukautta. Valmennus laskutetaan kuukausi kerrallaan.

Aloituskeskustelu
80 euroa

Aloituskeskustelussa valmentaja kertoo yksityiskohtaisesti valmennuksen kulusta, hoitomallistamme, ja tieteestä sen taustalla. Valmentaja käy läpi verikoetuloksesi ja kartoittaa niiden kautta terveydentilaasi. Keskustelussa käydään läpi myös sairaudet, lääkitykset, allergiat, ruokavalio ja muut valmennuksen kulkuun vaikuttavat asiat kuten vuorokausirytmi, työ, harrastukset jne. Keskustelu käydään puhelimitse ja siihen kannattaa varata aikaa noin 2 tuntia. Aloituskeskustelun jälkeen päätät, haluatko aloittaa valmennuksen.

Ota yhteyttä

Intensiivinen, henkilökohtainen valmennus
190 euroa / 4 vk (kokonaiskesto 12-24 vk)

Tavoitteet

Intensiivisen valmennuksen tavoitteena on peruuttaa metabolinen sairautesi

 • metabolinen oireyhtymä,
 • kohonnut verenpaine,
 • rasvamaksa,
 • tyypin 2 diabetes

niin, että pärjäät ilman lääkitystä. Opetamme sinut jatkossa suunnittelemaan ja muokkaamaan ruokavaliota ja ruokailurytmejä itse oman elämäntilanteesi mukaan.

Tavoitteemme on antaa tarvittavat työkalut uuden elämäntavan noudattamiseen loppuelämäksi.

Ruokavalio

Käytämme hiilihydraattirajoitteista ruokavaliota.

Hiilihydraattien määrä hoitojakson aikana vaihtelee asiakkaan terveydentilan mukaan. Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen ruokavalio. Ruokavaliota muokataan hoitojakson aikana niin paljon kuin on tarvetta, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet ja tulokset.

Jokainen asiakas on yksilö ja reagoi ravintoon eri tavalla. Mittaamalla veren glukoosipitoisuutta, ketoaineita ja verenpainetta, löydämme jokaiselle parhaan mahdollisen ruokavalion.

Ruokavalio

Käytämme hiilihydraattirajoitteista ruokavaliota.

Hiilihydraattien määrä valmennuksen aikana vaihtelee asiakkaan terveydentilan mukaan. Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen ruokavalio valmennusta varten. Ruokavaliota muokataan valmennuksen aikana niin paljon kuin on tarvetta, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet.

Jokainen asiakas on yksilö ja reagoi ravintoon eri tavalla. Mittaamalla verensokereita, ketoaineita ja verenpainetta, löydämme jokaiselle parhaan mahdollisen ruokavalion.

Mittaukset

Veren glukoosipitoisuutta (verensokeria) seurataan 5-6 kertaa päivässä ja verenpaineita vähintään kerran vuorokaudessa. Arvot ilmoitetaan omalle ohjaajalle mobiilisovelluksen välityksellä. Ohjaaja antaa niiden pohjalta ohjeita seuraavasta mittausajasta tai seuraavaan ruokailuun liittyen.

Veren glukoosipitoisuudet ja verenpaineet lähtevät yleensä laskemaan nopeasti, joten ohjaajan ja asiakkaan välinen tiivis yhteydenpito on erittäin tärkeää jotta muutoksiin pystytään reagoimaan välittömästi. Ketoaineita seurataan myös tiiviisti hoitojakson aikana, jolloin pystytään varmistamaan, että pysytään sovitussa ruokavaliossa.

Lääkeannosten vähentämistarve tulee myös ajankohtaiseksi hoitojakson alkuvaiheessa, ja hoitavan lääkärin tai diabeteshoitajan rooli on tärkeä. Vasteen lääkeasiantuntija huolehtii, että lääkitysmuutokset tehdään oikeaan aikaan.

Ateriarytmit

Ateriarytmien vähentäminen ovat oleellinen osa hoitojaksoa.

Hoitojakson alussa vähennämme ateriakertojen määrän yleensä 2-3 ateriaan vuorokaudessa. Valmennuksen alussa sekä asiakkaan terveydentila, että tiettyjen lääkkeiden käyttö asettavat raamit ruokailurytmeille ja ruokavaliolle. Hoitojakson edetessä, asiakkaan lääkitys ja terveydentila huomioon ottaen voidaan ateriakertojen määrää edelleen vähentää ja noudattaa pidempiäkin paastoja. Yleensä paastoaminen aloitetaan 12-16 tunnin paastoilla.

Jos hoitojakson keskivaiheilla suoritetaan pidempiä paastoja, esimerkiksi niin, että syödään vain kerran päivässä ja paastoajaksi muodostuu 23-24 tuntia, haetaan hoitojakson loppupuolella pitkäaikaiseen käyttöön sopivat ruokailurytmit.

Ruokailurytmit

Ruokailurytmit ovat oleellinen osa valmennusta.

Valmennuksen alussa vähennämme ateriakertojen määrän yleensä 2-3 ateriaan vuorokaudessa. Valmennuksen alussa sekä asiakkaan terveydentila että tiettyjen lääkkeiden käyttö asettavat raamit ruokailurytmeille ja ruokavaliolle.

Valmennuksen edetessä, asiakkaan lääkitys ja terveydentila huomioon ottaen voidaan ateriakertojen määrää edelleen vähentää ja noudattaa pidempiäkin paastoja. Yleensä paastoaminen aloitetaan 12-16 tunnin paastoilla.

Jos valmennuksen keskivaiheilla suoritetaan pidempiä paastoja, esimerkiksi niin, että syödään vain kerran päivässä ja paastoajaksi muodostuu 23-24 tuntia, haetaan valmennuksen loppupuolella pitkäaikaiseen käyttöön sopivat ruokailurytmit.

Yhteistyö oman lääkärin kanssa

Oman lääkärin tulee olla tietoinen siitä, että asiakas on Vasteen valmennuksessa.  Muutokset asiakkaan lääkityksiin suoritetaan aina oman lääkärin valvonnassa.

Mahdolliset esteet valmennukselle

Valmennus ei sovellu raskaana oleville, imettäville, tyypin 1 diabeetikoille, aliravitsemuksesta kärsiville tai lapsille.

Vapaaehtoinen seuranta
90 euroa /  4 vk

Voit halutessasi jatkaa valmennusta intensiivijakson päättyessä. Seurannan aikana raportoit valmentajallesi kerran viikossa ketoaineet, verensokerit, painon ja vyötärönympäryksen ja saat valmentajalta palautteen kehittymisestäsi. Kysy lisää valmentajaltasi valmennuksen loppupuolella!

Kaikki hinnat sisältävät alv 24%

Ota yhteyttä

TIIMI

Tuomas Javanainen

Vaste Oy:n perustaja ja CEO

puh. 0400 521 558
sähköposti: tuomas.javanainen@vastehealth.fi

Intohimoni tieteeseen, sairausmekanismien ymmärtämiseen, sekä omakohtainen kokemukseni metabolisesta oireyhtymästä sai minut kiinnostumaan paastosta ja hiilihydraattirajoitteisesta ruokavaliosta yhtenä hoitomuotona metabolisen oireyhtymän sairauksiin.

Hain Turun yliopistoon lukemaan biokemiaa ja solubiologiaa syventääkseni lisää tietämystäni, miten erilaiset sairaudet ja niiden mekanismit syntyvät solutasolla. Biokemian tieteenala on näiden sairauksien ymmärtämisessä avainasemassa. Työssäni luen päivittäin erilaisia tieteellisiä tutkimuksia liittyen metabolisiin sairauksiin.

Vasteessa saan tehdä maailman parasta työtä, auttaa ihmisiä ja antaa heille toivoa parantumisesta. Perustamalla yrityksen pystyin tekemään unelmistani ja intohimostani totta.

Tällä hetkellä suurin ongelma metabolisten sairauksien hoitamisessa on se, että elämäntavoista johtuvia sairauksia pyritään hoitamaan lääkkein ja tämä yleensä pahentaa tilannetta.

Meidän pitää ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja pohjimmaiset syyt, jotta voimme alkaa hoitamaan niitä oikein. Jos emme ymmärrä miten metaboliset sairaudet syntyvät, emme myöskään pysty niitä hoitamaan tehokkaasti, niin kuin tämän hetken sairaustilastoista voimme todeta.

 • Neljännen vuoden biokemisti Turun yliopisto (sivuaineena psykologia)
 • Kandidaatin tutkielma 2019: Autofagia, lysosomaalinen hajotusreitti.
 • 2019 Suomen ensimmäinen julkishallinnon rahoittama tapaustutkimus (Javanainen T.A. (2019) Paaston ja hiilihydraattirajoitteisen ruokavalion vaikutus esidiabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään).

Maiju Javanainen

Vaste Oy:n perustaja
Lääkeasiantuntija, farmaseutti

puh. 041 456 5161
sähköposti: maiju.javanainen@vastehealth.fi

Olen koulutukseltani farmaseutti. Minulla on yli 10 vuoden työkokemus apteekki-alalta. Vaste Oy:ssä toimenkuvaani kuuluu asiakkaan lääkityksen tarkistaminen ja seuranta valmennuksen aikana. Paastoaminen on otettava huomioon lääkkeen ottamiseen liittyvissä asioissa. Valmennuksen aikana lääkitysmuutokset, annosten alentamiset ja lääkkeiden lopetukset on tehtävä suunnitelmallisesti ja harkiten. Lääkitysmuutokset tehdään aina yhteistyössä asiakkaan ja hänen hoitavan lääkärinsä kanssa.