UUTISET

Suomalaistutkijat ovat todenneet uudessa tutkimuksessa ketogeenisen ruokavalion olevan tehokas keino rasvamaksan hoidossa (Luukkonen et al. 2020)

Tutkija joukossa oli merkittäviä suomalaisia alan tutkijoita kuten:

Panu K Luukkonen, Antti Hakkarainen, Tiina E. Lehtimäki ja Hannele Yki-Järvinen

Alkoholista riippumaton rasvamaksa (NAFLD) on yleisin maksasairaus, joka edetessään voi kehittyä kirroosiksi tai maksasyöväksi. Sen patofysiologia johtuu liiallisesta glukoosin määrästä maksassa, joka johtaa hyperinsulinemia-tilaan- ja sitä kautta insuliiniresistenssiin. Insuliini estää myös lipolyysin (rasvan pilkkoutumisen), joka johtaa rasvan kertymiseen maksassa. Insuliini kiihdyttää de novo lipogeneesi reaktiota (rasvan uudismuodostumista) ja lisää VLDL -TG lähetystä verenkiertoon (tyydyttyneen rasvan määrä verenkierrossa kasvaa). Nämä tekijät lisäävät merkittävästi riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

päätelmät

Ketogeeninen ruokavalio korjasi kaikki rasvamaksan metaboliset poikkeavuudet vain kuudessa päivässä. Ketogeeninen ruokavalio vähensi merkittävästi rasvaa maksasta ja paransi insuliiniresistenssia.

Linkki tutkimukseen

 

Tyypin 2 diabetes remissioon (sokeriarvot terveen tasolle ilman lääkityksiä) kahdessa kuukaudessa Vasteella.

Tuoreimman asiakkaamme kahden kuukauden veriarvomuutokset ovat Suomen ennätys lukemissa. Asiakkaalle oli ennen valmennuksen alkua suositeltu jo insuliinihoitoa. Hän valitsi toisin.

HUOM! Ennen veriarvot olivat lääkityksellä mitattuja ja loppuarvot ovat ilman lääkityksiä mitattuja.
HbA1c tippui 40 %
Paastoglukoosi tippui 42 %
Maksa-arvo ALAT tippui 63 %
Insuliini tippui 76 %
Triglyseridit tippui 75 %
 • Noin 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja lisäksi arvioidaan olevan jopa 100 000 diagnosoimatonta tyypin 2 diabeetikkoa.
 • Uusien diagnoosien määrä on noin 25 000 vuodessa
 • Diabetes on merkittävin syy sydän-ja verisuonitauteihin, sekä alaraaja-amputaatioihin; diabetekseen liittyy myös vakavia munuais- ja silmäsairauksia sekä hermostomuutoksia
 • Lisäsairauksien ilmaantuminen moninkertaistaa diabeteksen hoidon lisäkustannukset
 • Diabeteksen hoitoon menee noin 15 prosenttia terveydenhuollon menoista

-Diabetesliitto

 

Diabetesta on pidetty kauan kroonisena ja progressiivisena sairautena. Diabeteksen hoidossa puhutaan yleensä elämäntapamuutoksesta, ja kun se ei riitä, kyseeseen tulee lääkitykset, joilla pyritään hallitsemaan ja hidastamaan taudin etenemistä (2.). Valitettavasti diabeteslääkkeiden käyttö johtaa usein taudin pahenemiseen, painon nousuun ja lisääntyneeseen hypoglykemian riskiin (1.). Ja huolimatta hoidon tarkoituksesta, remission mahdollisuus virallisen terveydenhuollon kautta on ollut lähes olematon (0.5-2 %) (4.). Joka tapauksessa oikealla hoitomallilla, hyperglykemian ja insuliiniresistenssin peruuttamisella, on mahdollista saavuttaa remissio tyypin 2 diabeteksessa (3.).

 

Lähteet:

(1.)Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. (2008). Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine, 358, 2545-2559.

(2.)Bethel, M. A., Patel, R. A., Merrill, P., Lokhnygina, Y., Buse, J. B., Mentz, R. J., ... & Maggioni, A. P. (2018). Cardiovascular outcomes with glucagon-like peptide-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: A meta-analysis. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 6, 105-113.

(3.)Boden, G., Sargrad, K., Homko, C., Mozzoli, M., & Stein, T. P. (2005). Effect of a low-carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin resistance in obese patients with type 2 diabetes. Annals of Internal Medicine142, 403-411.

(4.)Karter, A. J., Nundy, S., Parker, M. M., Moffet, H. H., & Huang, E. S. (2014). Incidence of remission in adults with type 2 diabetes: the diabetes & aging study. Diabetes Care37(12), 3188-3195.

Uusi tieteellinen katsaus tyydyttyneen rasvan vaikutuksesta terveyteen (Astrup et al. 2020)

Astrup et al. 2020. Journal of the American College of Cardiology

Linkki katsaukseen

 

Viimeaikaiset meta-analyysit satunnaistetuista kontrolloiduista (paras näyttö) ja havaintotutkimuksista osoittavat, että ei ole olemassa mitään hyvää tieteellistä näyttöä siitä, että vähentämällä tyydyttyneen rasvan käyttöä olisi jotain hyötyä sydän- ja verisuonitautien tai kokonaiskuolleisuuden estämisessä. Vaikka tyydyttyneen rasvan käyttö lisäisikin LDL:n määrää verenkierrossa, kyse on pääsääntöisesti suuripartikkelisesta LDL:stä, joka ei ole vahvassa yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin, toisin kuin pienipartikkelinen LDL.

 

Tyydyttynyttä rasvaa sisältävät täysrasvaiset maitotuotteet, punainen liha, kananmunat eivät ole yhteydessä kohonneeseen sydän- ja verisuonitauti riskiin katsaus osoittaa. Tieteellinen näyttö ei tue ohjeistusta siitä, että näiden ruokien käyttöä pitäisi vähentää.

Kanadan diabetesyhdistys ottaa valikoimaan vähähiilihydraattisen- ja erittäin vähähiilihydraattisen ruokavalion tyypin 2 diabeteksen hoidossa

Diabetes Kanada julkaisi hiljattain uuden tilanne katsauksen ohjeistuksiin, jossa ilmoitettiin vähähiilihydraattisen ja erittäin vähähiilihydraattisen ruokavalion olevan turvallinen ja tehokas hoitomuoto diabeteksen hoidossa perustuen viimeisempään tieteelliseen näyttöön.

Hiilihydraattirajoitteinen ruokavalio yhä useamman suuren diabetesjärjestön työkaluna

Aiemmin hiilihydraattirajoitteisen ruokavalion työkalupakkiinsa on jo lisännyt Diabetes Australia, Diabetes UK ja Amerikan diabetesyhdistys. Nyt tuoreimpana Diabetes Kanada. Yhteneväisen linjauksen mukaan, vähähiilihydraattinen ruokavalio alle 130 grammaa HH/päivä ja erittäin vähähiilihydraattinen ruokavalio alle 50 g HH/päivä ovat tehokkaita ja turvallisia hoitomuotoja painonpudotuksessa ja glykatoituneen hemoglobiinin (HbA1c) alentamisessa tyypin 2 diabetesta sairastavilla henkilöillä.

Hyväksyntä hiilihydraattien rajoittamiseen kasvaa

Diabetes Kanada teki muutoksen ohjeistukseen, koska tutkimus/tiede hiilihydraattirajoitteisesta ruokavaliosta on kasvanut merkittävästi. Tämä on johtanut siihen, että kansainvälinen yhteisymmärrys hiilihydraattirajoitteiseen ruokavalioon on lisääntynyt tyypin 2 diabetesta sairastavien ja terveydenhuollon välillä. Ohjeistuksen lisäämisellä on myös tarkoitus vähentää jännitteitä perusterveydenhuollon ja hiilihydraatteja rajoittavan elämäntavan ympärillä.

 

Miksi Diabetes Kanada hyväksyi hiilihydraattirajoitteiseen ruokavalion?

Vähähiilihydraattinen ruokavalio (51-130g HH/päivä)

Tieteellisen näytön katsaus osoittaa, että hiilihydraattirajoitteinen ruokavalio on tehokasta painonpudotukseen, parantamaan verensokereita ja vähentämään verensokeria alentavien lääkkeiden käyttöä. Vaikka muillakin ruokavalioilla pystyisi saavuttamaan painonpudotusta ja parantamaan verensokereita, niillä ei ole pystytty saavuttamaan verensokeria alentavien lääkitysten purkamista. Diabetes Kanada kutsuu tätä merkittäväksi asiaksi hiilihydraattirajoitteisessa ruokavaliossa.

Erittäin vähähiilihydraattinen ruokavalio (alle 50g HH/päivä)

Diabetes Kanadan mukaan erittäin vähähiilihydraattinen ruokavalio (alle 50g HH/päivä) saattaa olla tehokkain tapa painonpudotuksessa, verensokereiden alentamisessa ja verensokeria alentavien lääkkeiden poistossa verrattuna mihinkään muuhun menetelmään 1-12 kuukauden aikana.

 

Huom!

Diabetes Kanada ohjeistaa, että insuliini- ja sulfonyyliurea annoksia täytyy vähentää tai lopettaa välttääkseen hypoglykemian, kun hiilihydraatteja aletaan rajoittamaan. SGLT2 estäjät saattavat myös lisätä riskiä diabeettiseen ketoasidoosiin.

 

Lähteet

 1. Diabetes Canada, Diabetes Canada Position Statement on Low Carbohydrate
  Diets for Adults with Diabetes: A Rapid Review Canadian Journal of Diabetes (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2020.04.001.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasteen vaikutusdata (menetelmällä saadut tulokset/kvantitatiivinen mittaristo)

Vaste Oy kerää asiakkailtaan vaikutusdataa (esim. verikoetuloksia), jolla pystytään osoittamaan, miten Vasteen protokolla vaikuttaa terveyteen todistetusti. Vaikutusdata osoittaa ennen- ja jälkeen valmennuksen otetuista metabolisen oireyhtymän kannalta tärkeimpien biomarkkereiden (veriarvot, paino, verenpaine, insuliiniresistenssi (HOMA-IR) muutoksen tietyn ajanjakson aikana.

Vaikutusdata on tärkeintä todistusaineistoa siitä, miten jokin menetelmä toimii ja kuinka laadukkaasti se on mitattavissa. Puhutaan kvantitatiivisesta mittaristosta.

Niin kauan, kun menetelmän tuottajalla ei ole olemassa dataa siitä, kuinka menetelmä vaikuttaa esim. henkilön terveyteen, niin se on vain pelkkää ”puhetta”/olettamaa ja sitä ei voida pitää hyvänä näyttönä menetelmän toimivuudesta. Myöskään ei voida puhua silloin siitä, että jokin menetelmä vaikuttaa todistetusti johonkin.

Käy tutustumassa Vasteen vaikutusdataan.

Insuliinia aiemmin käyttäneen henkilön tyypin 2 diabetes remissioon Vasteella (verensokerit terveen tasolla ilman lääkityksiä) alle 11 viikossa.

Asiakkaamme HbA1c (pitkäsokeri) tippui 51 mmol/mol:sta -> 32 mmol/mol:iin. Kaikki diabeteslääkkeet pois. Huippulukemat saavutettiin alle yhdessätoista viikossa.

Tyypin 2 diabeteksen ajatellaan virallisesti usein olevan kroonisesti etenevä sairaus. Yksi suuntainen katu, josta ei ole paluuta. Sairaus vain pahenee, kunnes tarvitaan insuliinipistoksia taudin hallintaan. Tämä ei ole totta! Ja se on hyvä uutinen ihmisille, jotka ovat saaneet prediabtes- tai tyypin 2 diabetes diagnoosin.

Olemme ylpeitä sinusta Kaisu!

 

Uusi tutkimus (Journal of the American Medical Association): Lähes kaikilla New Yorkin alueella COVID-19 takia sairaalahoitoon joutuneilla on liitännäissairauksia

Tutkijoiden mukaan COVID-19 takia sairaalahoitoon joutuneilla, jopa 94 %:lla oli jokin krooninen liitännäissairaus ja 88 %:lla oli kaksi tai useampi. Kolme hallitsevinta liitännäissairautta oli: verenpainetauti 56,6 %, lihavuus 41,7 % ja kolmanneksi tuli diabetes 38,8 %.

 

Kuva: www.the-scientist.com

Linkki tutkimukseen

 

Uusi tutkimus on löytänyt lupaavan lääkkeen, joka estää jo varhaisessa vaiheessa tehokkaasti SARS-CoV-2 -viruksen tunkeutumisen soluihin.

Maailman johtava molekulaarisen immunologian tutkija Dr Josef Penninger julkaisi löydöksistään arvostetussa Cell julkaisussa. ACE2 (angiotensiinikonvertaasi 2), joka on solun (keuhkoissa, valtimoissa, sydämessä, munuaisissa ja suolistossa) membraanin pintaproteiini, on nyt keskeisessä asemassa tutkittaessa SARS-CoV-2 virusta. Penninger ja hänen tutkimusryhmänsä löysivät ensimmäisinä, että ACE2 oli reseptori, josta SARS-CoV-1 (uuden koronaviruksen ”sisar” 2003) tunkeutui isäntäänsä aiheuttaen sairauden.

Uutta lääkettä nimeltään APN01 (human recombinant soluble angiotensin-converting enzyme 2- hrsACE2) tullaan pian testaamaan kliinisissä tutkimuksissa European biotech company Apeiron Biologics:n toimesta.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/uobc-tdc040220.php

Diabeettisen retinopatian (diabeteksesta johtuva komplikaatio silmissä) peruutus Vasteella

Saavutimme toisen diabeteksesta johtuvan komplikaation, diabeettisen retinopatian, peruutuksen. Asiakkaan saaman lausunnon mukaan toisessa silmässä oli havaittu tyypin 2 diabeteksesta johtuvaa retinopatiaa. Kuuden kuukauden valmennuksen jälkeen asiakkaamme kävi uusissa silmätutkimuksissa ja minkäänlaisia muutoksia tai merkkejä retinopatiasta ei enää havaittu.

Diabetekseen liittyvä pitkäaikainen korkea verensokeripitoisuus lisää diabetesta sairastavan riskiä sairastua silmän verkkokalvosairauteen eli retinopatiaan. Retinopatia kehittyy vähitellen ja on alkuvaiheessa oireeton. Siksi diabetesta sairastavan silmänpohjat tulisi tutkia säännöllisesti retinopatian toteamiseksi. Hoitamattomana retinopatia voi johtaa sokeuteen.

Tiina kukisti Vasteen valmennuksessa tyypin 2 diabeteksen kolmessa kuukaudessa!

Tällä viikolla Vasteessa jälleen tyypin 2 diabetes remissioon ja vielä kolmessa kuukaudessa. Diabeteslääkitys lopetettiin valmennuksen ensimmäisellä viikolla, joten edelleenkään kukaan tyypin 2 diabetesta sairastava Vasteen valmennukseen osallistuva ei ole ollut 10 päivää pitempään diabeteslääkityksellä.

Kaikki tähän mennessä Vasteen valmennukseen osallistuvat tyypin 2 diabeetikot on saatu remissioon (sokerit terveen tasolla ilman lääkityksiä).

Tässä Tiinan huikeita muutoksia 3 kuukauden veriarvoissa:

 • HbA1c (pitkäsokeri) tippui 24 %
 • fP-Gluk (paastoglukoosi) tippui 21 %
 • S-Insu (paastoinsuliini) tippui 66 %
 • fP-Trigly (triglyseridit) tippui 33 %
 • fS-ALAT (alaniiniaminotransferaasi, kertoo rasvamaksasta) tippui 42 %

 

Vaste mukana julkishallinnon rahoittamassa diabeteksen ehkäisykokeilussa

Tyypin 2 diabetes ja metabolinen oireyhtymä aiheuttavat vuosittain merkittäviä terveyshaittoja sekä terveydenhuollon kustannuksia.

Valtioneuvoston kanslia (VNK) ja Motiva ovat valinneet Vaste Oy:n yhdeksi kumppaniksi kokeiluun, jolla pyritään etsimään keinoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Kokeilussa suoritamme metabolista oireyhtymää tai prediabetesta sairastaville koehenkilöille Vasteen toteuttaman paastovalmennuksen. Kokeilun tavoitteena on validoida mallin toimivuus yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja tuotteistaa valmennus käytettäväksi myös laajemmalle kohderyhmälle. Lisäksi pyritään lääkkeiden käytön vähentämiseen tai poistamiseen kohderyhmän osalta ja myös nämä muutokset raportoidaan.

Laskemme ja raportoimme myös valmennuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen muutoksen. Muutoksessa otetaan huomioon muuttunut ruokavalio ja lääkitys ja näistä lasketaan kokonaismuutos.

Linkki Vasteen tutkimukseen

 

 

Vähähiilihydraattinen ruokavalio mukana Amerikan Diabetesjärjestön hoitosuuntauksissa

Amerikan diabetesjärjestö on julkaissut uudet, tieteeseen perustuvat, linjaukset pre-diabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Amerikan diabetesjärjestö (ADA) on odottanut näyttöä. Nyt sitä on enemmän vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta, kun muista vaihtoehdoista verensokerin alentamisessa tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Vähähiilihydraattinen tai erittäin vähähiilihydraattinen ruokavalio on todistetusti tehokkain tapa alentaa verensokeria tyypin 2 diabeteksessa (ADA Consensus report 2019). Ja se on mukana ADA:n (American Diabetes Association) suosituksissa yhtenä hoitokeinona tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Lausunnossa oli viitattu myös Virta healthin tutkimukseen.

ADAn arvioi, että jos lääkkeet eivät tuo eivät tuo haluttua hoitotulosta, tulisi tyypin 2 diabeteksen hoidossa keskittyä hiilihydraattien tehokkaaseen alentamiseen.

Kuten jo aiemmin olemme, hyvään tieteelliseen näyttöön viitaten, viestineet, on virallisen hoitolinjan mahdollisuus saavuttaa remissio tyypin 2 diabeteksessa  alle 0,2 % (Kaiser Permanente. Diabetes Care 2014 Dec; 37(12):3188-3195. n =122 000). Tämän vuoden ADA:n ohjeistus ja vähähiilihydraattista linjaa tukevat hoitomuodot tulevat olemaan isossa roolissa.

ADA on maailman suurin diabetesjärjestö, joten uskomme, että Suomi tulee jossain vaiheessa seuraamaan ADA:n nykyistä linjaa.

Linkki ADA:n 2019 konsensus -raporttiin

Esi-isämme hominidit käyttivät rasvaa energianlähteenä

Uudet arkeologiset löydökset kertovat, että esi-isämme hominidit käyttivät rasvaa energianlähteenä ja se on yhdistetty suurempien aivojen kehitykseen. Alkuihmiset murskasivat eläinten luita saadakseen (eläin) rasvaista ravintoa aivoista ja luuytimistä.

Lue tutkimuksesta tarkemmin

 

Suomen Diabeteskaupan haastattelu

Suomen Diabeteskauppa haastatteli Tuomas Javanaista paastovalmennuksen toiminnasta. Lue juttu Diabeteskaupan sivuilta

Paaston vaikutus ikääntymiseen

Paasto voi suojata ikääntymiseen liittyviltä sairauksilta. Californian yliopisteon tutkimuksen mukaan on löydetty todisteita, että paasto vaikuttaa maksan toimintaan ja voi johtaa parantuneeseen terveyteen ja suojaan ikääntymisen aiheuttamia sairauksia vastaan.

Lisätietoa aiheesta (Englanniksi)

Tyypin 2 diabeteksen remission todennäköisyys virallisen hoidon suosituksilla

KAISER PERMANENTE TUTKIMUS Diabetes Care 2014.

Tämän hetkisen "virallisen hoitolinjan" (lääkehoito+elämäntyyli) mahdollisuus saavuttaa remissio tyypin 2 diabeteksessa on alle 0,5%. Eli lähes mahdotonta.

Tutkimuksessa seurattiin 122 781 ihmistä, joilla oli tyypin 2 diabetes ja heidän mahdollisuutta saavuttaa remissio tyypin 2 diabeteksessa. Kyseessä oli siis todella suuri tutkimus.

 

Lähteet:

Karter AJ, et al. Incidence of Remission in Adults With Type 2 Diabetes: The Diabetes & Aging study. Diabetes Care 2014 Dec; 37(12): 3188-3195.

Tutustu tutkimukseen